ÇALIŞMA ALANLARIMIZ


● Dikkat ve odaklanma becerisi
● Hafıza becerisi
● Görsel algı becerisi
● İşitsel algı becerisi
● İnce – kaba kas gelişimi
● Denge – koordinasyon becerileri
● Yazı yazma becerisi
● Özgüven ve iletişim becerisi
● Dil ve konuşma becerisi
● Temel Jimnastik (3-10 yaş)
● Disleksi (Okuma güçlüğü)
● Üstün zekalılar ve yetenekliler
● TÜRKÇE PREP (Bilişsel Müdahale Programı)
● TÜRKÇE MATH (Bilişsel Müdahale Programı)

BrainFit Konya Üstün Zekâlılar Programı

Üstün Zekâlılık Nedir?

Üstün zekâlı terimi, yüksek zekâ seviyesini ifade etmek için kullanılır ve beyin içindeki işlevlerin gelişmiş, üst seviyede bütünleşmiş ve hızlandırılmış gelişimini gösterir. Böyle bir gelişim; akademik yetenek, sezgi ve yenilikçilik, yaratıcı davranış, liderlik, kişisel ve kişiler arası yetenekler, görsel ve sahne sanatları ya da diğer üretkenlik alanları gibi yüksek seviyedeki yetenekler ile ifade edilebilir.
Bu öğrenciler aynı yaş, deneyim ve çevreye sahip diğerlerine kıyasla daha yüksek seviyelerde performans gösterirler veya gösterme becerisine sahiptirler. Potansiyellerini öğrenmek ve geliştirmek için eğitim deneyimlerine ihtiyaç duyarlar. Bu sebeple potansiyellerini geliştirmek için BRAINFIT GELİŞİM MERKEZİMİZDE uygun gelişim fırsatları sunulmaktadır.

Üstün Zekâlı Bireylerin Bazı Özellikleri

 • Olağanüstü hafıza, gördüklerinin çoğunu hatırlama
 • Hızlı öğrenme, fikirleri hızlı bir şekilde birleştirme
 • Yaşına göre gelişmiş kelime dağarcığı, karmaşık cümleler kurabilme
 • İleri düzeyde kavrama ve anlama becerisi
 • Erken okuma yazma, okuma yazmayı yetişkin desteği olmadan genellikle kendi kendine öğrenme
 • Üst düzey düşünme; soyut, karmaşık, mantıklı ve derin düşünme
 • Başkalarının yavaş olmasına karşı sabırsızlık
 • Temel becerileri daha az tekrar ile daha hızlı öğrenme yeteneği
 • Gelişmiş merak, sınırsız sayıda sorular sorma
 • Deney yapmaya karşı ilgi ve bir şeyleri farklı yapma isteği

Bütün üstün zekalı çocukların yukarıda sıralanan özelliklerin tamamını göstermesi beklenmemelidir (Sak,2014). Örneğin müzik alanında üstün yetenekli bir çocuk bu özelliklerden sadece müzik ile ilgili olanları gösterirken, matematik alanında üstün yetenekli bir çocuk daha başka özellikleri gösterebilir.

Her bir özellik üstün zekâlı bireyler arasında farklı seviyelerde ve farklı gelişim dönemlerinde sergilenebilir. Örneğin üstün zekâlı çocuklardan bazıları 30 aylık iken okumaya başlarken bazıları 20 ay civarında okumaya başlamış olabilir.

Herhangi bir beceri veya zihinsel gelişim çocuk söz konusu beceri ile ilgili uyarana maruz kaldığında ortaya çıkar. Örneğin bir çocuğun resim alanında üstün yetenekle ilgili özellikleri sergileyebilmesi boyama kitabı ve boyalar gibi uyaranlara maruz kalmasını gerektirmektedir.

Tanılama Yöntemleri

Üstün zekâlı bireylerin tanılanması sürecinde hem çok farklı yöntemler hem de farklı araçlar kullanılmaktadır. Tanılama da yalnızca IQ testi kullanılabileceği gibi birden fazla zekâ, yaratıcılık, yetenek ve başarı testleri de kullanılabilmektedir. Bu tür objektif testlerin yanı sıra daha öznel olan veli ve öğretmen önerileri de tanılamalarda dikkate alınabilmektedir. Bu yöntemler ve araçlar şöyle sıralanabilir:

 • Çok ölçütlü değerlendirme
 • Zekâ testleri
 • Başarı testleri öğretmenin aday göstermesi
 • Öğretmenin aday göstermesi
 • Ailenin aday göstermesi
 • Akranların aday göstermesi
 • Ürün ve performans değerlendirilmesi
 • Dinamik değerlendirme

İki Kere Farklı (Üstün Zekâlı Olup Öğrenme Güçlüğü Ve Dikkat Sorunu Yaşayan Bireyler)

Hem üstün zekâlı – özel yetenekli hem de dikkat eksikliği, hiperaktivite, dürtüsellik, öğrenme güçlüğü, asperger gibi ek sorunlar yaşayan çocuklardır.

Bu sorunlar üstün zekâlılıklarını maskelemekte, kuvvetli olduğu yönler sıklıkla fark edilmemektedir. Özel Öğrenme Güçlüğü (ÖÖG) olan ve üstün zekâlı olan çocuklar bir alanda dikkat çekici bir yetenek ve güçlülük gösterirken başka bir alanda engelleyici bir zorluk yaşayan çocuklardır. Birbiriyle son derece çelişkili özellikler taşıyan bu iki durumun bir çocukta bir araya gelmesi onun anlaşılmasını zorlaştırmakta ve okul hayatında başarısız olmasına sebep olmaktadır. Üstün olarak belirlenen ama okulda sorun yaşayan öğrenciler: Üstün zekâları fark edilir ancak “unutkan”, “tembel”, “isteksiz”, “motivasyonsuz” olarak nitelendirilebilir.

Üstün Zekâ Ve BRAINFIT

Vücudumuzdaki farklı sensörler, çeşitli aktiviteleri gerçekleştirmek için doğru miktarda gücü ve doğru hareket modellerini doğal olarak kullanabilmemiz için beynimize sürekli geri bildirim sağlar. Bu vücut sensörleri, dokunma duyusu, denge ve eklem pozisyonu farkındalığımızı içerir. Beynin bu bilgiyi kaslarımıza aktararak uygun bir hareketi gerçekleştirebilmesi için beynimize vücudumuz hakkında doğru bilgiler vermeleri gerekir. Duyusal sistemlerimiz, bu önemli günlük işlevlerde bize yardımcı olmanın yanı sıra, öğrenmede ve okulda başarı için hayati önem taşıyan uyarılma durumumuzu, ruh halimizi ve dikkatimizi düzenlememize de yardımcı olur.
Uzun bir süre hepimiz kişinin duyusal motor becerilerinin sadece fiziksel veya sportif performansımızı etkileyebileceğini düşündük. Son araştırmalar, duyusal motor işlevlerimiz ile bilişsel öğrenme yeteneklerimiz arasındaki yakın ilişkiye ışık tuttu. Nörobilim Derneği’nin Kasım 2010’daki yıllık toplantısında sunulan yakın tarihli bir çalışmada, araştırmacılar bir grup farenin kuyruklarına ağırlık verdiler ve haftada beş seans merdivene tırmanmalarını sağladılar. Diğer fareler yine haftada beş seans olmak üzere bir koşu bandında koşarken, üçüncü bir grup fareler sadece oturuyordu. Sekiz hafta sonra, koşan fareler, yeni beyin hücrelerinin büyümesi için önemli olan çok daha yüksek beyin kimyasallarına sahipti. Bu tür büyümeyi tetikleyen beyin kimyasallarının aynı yükselmesi, ağırlıkları kuyruklarına bağlı fare grubunda da görüldü. Ancak hareketsiz farelerde, böyle bir artış olmadı. Ağırlık taşıyan fareler, koşucu fareler, bir su labirentinde hızla ilerlemek gibi öğrenme ve hafıza testlerinde başarılı oldular. Hem dayanıklılık hem de ağırlık çalışması, fareleri daha akıllı hale getiriyor gibiydi. Bu çalışma, beyni zenginleştirmek ve öğrenme yeteneklerini artırmak için egzersiz bulan uzun hayvan çalışmaları listesinde yerini aldı.
Ya çocuklar? Hareket ve egzersiz, çocuklarımızı hayvanlarda olduğu gibi daha akıllı yapar mı? Kesinlikle Evet !!! Son araştırmalar çocuklarda hareket, egzersiz ve bilişsel yetenekler arasında bir ilişki bulmuştur. Çocuklarda artan fiziksel uygunluk seviyelerinin daha yüksek bir IQ, daha iyi hafıza, artan dikkat ve daha hızlı tepki süreleri ile ilişkili olduğu bulunmuştur. Bu ilişkileri anlamak için beyin tarama teknolojilerini kullanan bilim adamları, fiziksel olarak zinde olan çocukların daha büyük bir hipokampusa (beynin hafıza oluşumu için önemli olan alanı) ve daha büyük bir bazal ganglionlara (beynin dikkatini korumaya yardımcı olan önemli bir bölüme) sahip olduğunu keşfettiler.

Kaynakça

 • Chia, C. Move the Body to Boost the Brain! https://brainfit.com.sg/move-the-body-to-boost-the-brain/ (01 Mayıs 2021)
 • National Assiciation For Gifted Children.(2019) , Key Considerations in Identifying and Supporting Gifted and Talented Learners.
 • Sak, U.Melekoğlu, M.A.(2020). Öğrenme Güçlüğü ve Özel Yetenek. Ankara: Pegem Akademi
 • Clark, B. (2015). Üstün Zekalı Olarak Büyümek. (F. Kaya-Ü.Ogurlu, çev.). Ankara: Nobel Yayınları

Çocuğunuzun üstün zekâ ve üstün yeteneklerine yönelik özel ihtiyaçlarında size yardımcı olabilecek progamlarımız ve konunun uzmanı ekibimiz ile hizmetinizdeyiz.

BİZE YAZIN

  Bize Ulaşın

  Konu Hakkında Detaylı Bilgi Almak Ve Programlarımızı Yerinde İncelemek İçin

  LÜTFEN RANDEVU ALINIZ

  Salı – Pazar 09-17 Arası Doğrudan Telefon İle De Randevu Alabilirsiniz

  (0332) 408 26 55